Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-05 09:02:28

Red Reserve Entertainment: Flaggningsmeddelande

Red Reserve Entertainment AB (publ) informerar om att BidCo af 6 dec 2018 AB per 1 augusti 2019 har ett indirekt innehav av 6 073 432 antal aktier och rösträtter i Red Reserve Entertainment AB, SE0007158902 genom Danica Pension Försäkringsaktiebolag.

Innehavet motsvarar 14,04197 % av det totala antalet andelar och rösträtter i Red Reserve Entertainment AB.  

BidCo flaggar ned innehavet då Danica Pension Försäkringsaktiebolags andel i Red Reserve Entertainment AB minskat till följd av en nyemission i bolaget. Tidigare ägarandel var 22,20078 %.


För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)/MillionMind Sweden Technology AB
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com
www.millionmind.com


Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. 


Läs mer hos Cision
Läs mer om Red Reserve Entertainment