Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-15 11:22:18

Shortcut Media AB: Shortcut Produktion vinner affär från ramavtalskund värd ca 2 Mkr

Shortcut Media Group (SMG) har genom Shortcut Produktion vunnit uppdrag från en ramavtalskund inom offentlig sektor. Affären väntas värd ca 2 Mkr.

Produktion kommer huvudsakligen att pågå under det första kvartalet 2020. Beställningen kommer från en ramavtalskund inom offentlig sektor och innefattar en rad olika filmproduktioner som ska förhöja upplevelsen för besökarna på en stor utställning.

– Att använda film för att stärka upplevelser i det fysiska rummet blir mer och mer populärt. Det blir väldigt roligt att ta sig an ett kreativt och spännande uppdrag som kommer att ses av hundratusentals människor de kommande åren, säger Peter Söderlind, COO för Shortcut Media Group.

Om Shortcut Media Produktion

Shortcut Produktion är ett Stockholmsbaserat filmproduktionsbolag. Bolaget är en av Stockholmregionens ledande aktörer inom produktion av företagsfilm, myndighetsfilm och efterbearbetning av inspelat material.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på SMG:s hemsida, www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB