Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-03 16:30:39

Game Chest Group AB: Lägesuppdatering från VD

Vi är nu mer än halvvägs genom kvartal ett och som VD för Game Chest vill jag ta tillfället att lämna en kortare lägesuppdatering. I och med att jag rekryterades internt fanns det inget behov av någon inskolning i bolaget utan jag kunde direkt påbörja skapandet av nästa kapitel för Game Chest. 

Genom de olika förvärv som gjordes under 2019 har bolaget skapat sig en grogrund att förädla. Game Chest gruppens intäktskällor är idag primärt härledda från betalande abonnenter som uppgått över 2400 st samt försäljning av reklam. Därtill har bolaget i portföljen intressanta plattformar och utvecklingsprojekt där bolaget arbetar mot att de någon gång under detta år ska kunna sorteras in under gruppen primära intäktskällor. Utöver detta vill jag även intyga att intäkterna har varit enligt förväntat under Februari.

Jag ser glatt på att Game Chest befinner sig i en spännande tillväxtfas med stor potential i dess diverse varumärken.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (publ)
ir@gamechestgroup.se

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Game Chest Group AB