Hem

Publicerat: 2022-07-14 08:51:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Spermosens AB (publ): RÖRELSERESULTAT -3,7 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spermosens, ett medicinteknikbolag inom området manlig infertilitet, redovisar ett rörelseresultat om -3,7 miljoner kronor (-2) för det andra kvartalet 2022. Rörelsens kostnader uppgick till 7,1 miljoner kronor (5,2).

"Bolaget är i en intensiv fas av utvecklingsarbetet och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bolaget hade ingen omsättning under kvartalet.

Kassaflödet från den lpande verksamheten uppgick till -3,8 miljoner kronor (-2,2). Likvida medel vid periodens utgång var 12,9 miljoenr kronor (18,2).          
        

Läs mer om Spermosens AB (publ)