Hem

Publicerat: 2022-08-10 08:10:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Polymer Factory Sweden AB: LÄGRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Polymer Factory hade ett resultat uppgående till -1,5 miljoner kronor (-0,9) under andra kvartalet. Resultat per aktie blev -0:22 kronor (-0:13).

Intäkterna minskade med 66 procent till 0,2 miljoner kronor (0,6). Minskningen bedöms bero på ledtider för utvärdering av kundprojekt som startades under fjärde kvartalet 2021 och fösta kvartalet 2022 samt en återspegling av instabila marknadsförhållande, heter det.

Kassaflödet för kvartalet var -1,2 miljoner kronor (9,0) och kassan uppgick till 4 miljoner kronor.          
        

Läs mer om Polymer Factory Sweden AB