Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-06 17:30:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om PEPTONIC Medical AB: FINANSIERING PÅ UPP TILL 10 MLN KR VIA RECALL CAPITAL

STOCKHOLM (Direkt) Peptonic Medical har ingått ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör ett stärkt rörelsekapital. Planen är att ta in upp till 10 miljoner kronor fram till juni 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Finansieringsstrukturen innebär att aktieägare i Peptonic lånar ut aktier till Recall Capital. Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på marknaden där bolagets aktier är upptagna till handel. De likvida medel som Recall Capital erhåller lånas ut till Peptonic löpande", heter det.

Lånet kan återbetalas med antingen kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa element.

Vid kontant återbetalning av lånet ska bolaget betala det belopp som motsvarar Recall Capitals kostnad för att på marknaden köpa det antal aktier som sålts multiplicerat med 1,06. Vid en återbetalning genom en riktad nyemission ska Recall Capital ha rätt att teckna det antal aktier som Recall Capital har sålt multiplicerat med 1,06.

"Det är styrelsens uppfattning att denna rörelsefinansiering är gynnsam", varför bolagets styrelse och ledning har lånat ut sina aktier till Recall Capital utan ersättning eller krav på kompensation.          
        

Läs mer om PEPTONIC Medical AB