Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-06 13:45:55

Klimator AB: Klimator bidrar till säkrare cykelvägar

Under 2020 har Klimator deltagit i Trafikverkets projekt "Aktivt resande" med tjänsten RSI Bike. Projektet är ett samarbete mellan Klimator, Hövding, Metsense och HedeDanmark. Klimator har bidragit med sin kunskap om vägväder och patenterade dataplattform och vidareutvecklat tjänsten Road Status Information till att kunna modellera cykelbanors vägväderförhållanden. Under vintern 2020/2021 kommer projektet att testas i Uppsala och Skellefteå.

"Detta är ett otroligt spännande projekt och det ligger helt i linje med FN:s agenda för hållbar utveckling till 2030, vilket känns både inspirerande och meningsfullt särskilt då cykelpendling blir allt vanligare. Vi på Klimator tror det är viktigt att stimulera en mer cyklande befolkning och att cykelbanor behöver hålla samma standard som bilvägar för att vara säkra och framkomliga. Både i termer av underhåll och halkbekämpning, men även i form av tydliga informations- och varningssystem så cyklisten kan planera sin cykeltur på ett säkert sätt", säger Viktoria Bogren, ansvarig för RSI Bike hos Klimator.

Ett mer aktivt resande, som alternativ till pendling med bil, buss och tåg, har stor potential inom flera områden. Trafikbelastningen blir mindre och reducerar klimatutsläppen. Folkhälsan förbättras. Trängsel mildras vilket inte minst är viktigt under den pågående Covid19-pandemin. Ett aktivt resande omfattar gång, cykel och andra sätt att färdas på som inkluderar fysisk rörelse. För att stimulera ett mer aktivt resande behövs färdvägar som är säkra och anpassade för att göra resandet enkelt och smidigt. Det innebär utmaningar för att bättre hantera en större mängd trafikanter som förflyttar sig aktivt. Mellan 2 000 till 3 000 oskyddade trafikanter skadas varje år. Trafikverket satsar därför på en innovationsupphandling, tillsammans med Skellefteå och Uppsala och olika aktörer, som syftar till att utveckla lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt och samtidigt bidrar till att hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 nås.

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

                                          

Om Klimator. Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Klimator AB

Prenumeration