Hem

Publicerat: 2022-12-30 15:27:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om MoveByBike Europe AB: FÖRETRÄDESEMISSION "KRAFTIGT ÖVERTECKNAD"

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Movebybikes företrädesemission blev övertecknad och garanterades till totalt motsvarande cirka 156 procent av de erbjudna aktierna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 5,2 miljoner kronor, före avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 0,3 miljoner kronor.

"Emissionslikviden medför bland annat att Movebybike kan fortsätta stödja bolagets tillväxttakt och utveckling av sin verksamhet för en grönare och mer hållbar citykärna", heter det.          
        

Läs mer om MoveByBike Europe AB