Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-16 09:57:39

ECOMB AB: NY BESTÄLLNING FRÅN FRANKRIKE


De två avfallseldade pannorna hos Econotre utanför Toulouse uppvisar fortfarande mycket bra värden – efter 15 års drift med Ecotube-systemet. NOx-halten i rökgasen reduceras med nära 60% enbart genom en smartare tillsättning av förbränningsluften, via Ecotube-systemet. Inga kemikalier som urea eller ammoniak används för att sänka NOx-utsläppen.

Förbränningsbetingelserna i en avfallseldad panna är alltid en utmaning. PVC (Polyvinylklorid) utgör ofta en väsentlig del av den plast som finns i avfallet, främst i industriavfallet. Kloret omvandlas till saltsyra som är kraftigt korrosiv och alla stålmaterial (även syrafasta) har en begränsad livslängd. Vi har under årens lopp utvecklat både kylningen av Ecotuberna och hela svetsproceduren under den avancerade tillverkningen, detta ger maximal livslängd. Kunderna är nöjda och fullt införstådda med problematiken, kvittot får vi med nya beställningar av Ecotuber. 

Ordervärdet uppgår totalt till 0,4 MSEK och leveransen kommer att ske under Q1 i år.

 

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB

Prenumeration