Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-16 15:07:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om FX International AB: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION 17 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) FX Internationals styrelse har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11.352.677 units. Fulltecknad företrädesemission tillför FX International cirka 17 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget förvaltnings och rörelsekapital, heter det.

"Tidigare under sommaren säkrade vi kapital för den löpande driften av bolaget 12-18 månader fram i tiden med nya investerare. Med denna emission får vi nu de rätta förutsättningarna för en vidare utveckla och kapitalisera på vår algoritm och därmed skapa en bättre positionering för tillväxt. Med lansering av den kommande Valor fonden samt detta kapitaltillskott, står FXI i en unik position med en produkt som kommer revolutionera kapitalförvaltningssektorn", kommenterar vd Ole Helland.

En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Högst 11.352.677 units kommer att emitteras till teckningskursen 1:50 kronor per unit. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera uppbyggnaden av grundkapital för förvaltning med Genova FX algoritmen.

De som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerade som aktieägare i FX International äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt vilket berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i nyemissionen.          
        

Läs mer om FX International AB