Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-04-06 10:34:07

Shortcut Media AB: Diskrimineringsombudsmannen (DO) förlänger ramavtal med Shortcut Media Group (SMG)

SMG vann 2018 nationell upphandling för ramavtal kring filmproduktion för DO. Ramavtalet har nu förlängts.

Ramavtalet som skrevs löpte ursprungligen på 24 mån, med förlängningsmöjlighet därefter med 12 månader vardera. Förlängningen som nu har avtalats avser den andra av totalt upp till två perioder om 12 månader vardera.

Uppskattat värde på ramavtalet vid upphandlingstillfället var ca 0,7 Mkr per år.

Inom ramen för avtalet har SMG bl.a. producerat två uppmärksammade filmer om sexuella trakasserier i skolan respektive på jobbet.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration