Hem

Publicerat: 2023-08-29 09:18:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medimi AB: OMSÄTTNING UPP, INTENSIFIERAT KAPITALANSKAFFNINGSARBETE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Medimi, inriktat på läkemedelshantering, har intensifierat sitt kapitalanskaffningsarbete för att kunna säkerställa en trygg likviditet framöver.

Det framgår av delårsrapporten som även visade att nettoomsättningen under andra kvartalet steg med 65 procent till 0,9 miljoner kronor (0,6).

"Omsättningen för året fortsätter att utvecklas enligt vår målsättning och vi har goda förhoppningar om att nå vårt mål för 2023 att växa med cirka 100 procent", skriver bolagets nytillträdde vd Johan Wiesel i delårsrapporten.

Kapitalanskaffning är ett ständigt fokus för ledning och styrelse, konstaterar han också.

"Mer information om hur den långsiktiga finansieringen skall lösas kommer inom kort", förutskickar Medimi-chefen.

Kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till -4,0 miljoner kronor (-4,3). De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 4,8 miljoner kronor (8,9).

Medimi-aktien var vid 9.15-tiden ned 7 procent på Spotlight Stock Market.          
        

Läs mer om Medimi AB