Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-04 15:41:19

NFO Drives AB: Flaggningsmeddelande i NFO Drives AB (publ).

Den tidigare kommunicerade och nu registrerade riktade emissionen enligt pressmeddelande 2021-06-07, 2021-07-01 samt 2021-07-09 kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i NFO Drives AB.

Birgitta Svensson ägare andel/ röster ökar ifrån ca 6,3% till ca 7,8%

Grenspecialisten Förvaltning AB ägare andel/ röster ökar ifrån 0,0% till ca 7,4%

Rambas AB (Lars Svensson) ägare andel/ röster ökar ifrån ca 4,2% till ca 5,4%

Håkan Persson ägare andel/ röster ökar ifrån 4,6% till ca 5%

Den riktade emissionen har nu registrerats på bolagsverket samt genomförts. Antal aktier i bolaget uppgår nu till 3 061 869 aktier (2 380 052), och aktiekapitalet uppgår till 15 309 345 SEK

Johan Braun

VD
0765-270338
johan.braun@nfodrives.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB

Prenumeration