Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-19 08:05:56

Everysport Media Group AB: Halvårsrapport 2021 Everysport Media Group AB (publ)

Förvärv av Every Padel, hög försäljningstillväxt och rekordstarkt resultat

"Jag är väldigt glad över utvecklingen för Everysport Media Group (ESMG) under det andra kvartalet. Vi redovisar en högre nettoomsättning än någonsin, 58,1 mkr (17,8 mkr), ett rekordhögt resultat samtidigt som gruppen har genomfört viktiga förvärv och tagit stora strategiska kliv" säger Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB. 

Sammanfattning andra kvartalet 2021:

 • Nettoomsättning*: 58,1 mkr (17,8 mkr)
 • Rörelseresultat (EBITDA): 16,4 mkr (−0,8 mkr)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT): 7,5 mkr (−1,7 mkr)
 • Resultat efter skatt: 4,1 mkr (−2,2 mkr)
 • Resultat per aktie: 0,33 kr (−0,49 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 3,9 mkr (6,2 mkr)
  * inklusive förvärvad omsättning genom Trav og Galoppnyt 5 mkr och Every Padel 27,5 mkr

Sammanfattning första halvåret 2021:   

 • Nettoomsättning*: 83,6 mkr (38,6 mkr)
 • Rörelseresultat (EBITDA): 18,0 mkr (0,0 mkr)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT): 7,8 mkr (−1,9 mkr)
 • Resultat efter skatt: 4,6 mkr (−2,6 mkr)
 • Resultat per aktie: 0,41 kr (−0,57 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 5,8 mkr (7,6 mkr)
  * inklusive förvärvad omsättning genom Trav og Galoppnytt 6,4 MKR och Every Padel 27,5 mkr

För fullständig rapport, se bifogad bilaga eller www.esmg.se 
 

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB,
tel: +46 70 736  56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.se
 

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021.

Om Everysport Media Group:

Everysport Media Group (ESMG) är en koncern inom sport. ESMG är uppdelat i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 160 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har bland annat också kontor i Norge och USA. Gruppen är noterad på Spotlight Stock Market (EVERY).


 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB

Prenumeration