Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-02 15:23:25

Latvian Forest Company AB: Rättelse.

Uppdatering i tidigare pressmeddelande ”Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona avseende felaktig uppgift om antalet hektar skogsmark.Latvian Forest Company AB kommer efter genomförande av affären att äga 5.591 hektar skogsmark istället för inkorrekt uppgivna 6.691 hektar.Pressmeddelandet i sin helhet återfinns nedan. Latvian Forest Company AB (publ) (”LFC”) har slutfört köpet av samtliga aktier av UAB Siluona idag. LFC kommer genom köpet förvärva 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.

Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande "Latvian Forest Company AB (publ.) har slutfört affären avseende köpet av samtliga aktier av UAB Siluona" avseende felaktig uppgift om antalet hektar skogsmark. Latvian Forest Company AB kommer efter genomförande av affären att äga 5.591 hektar skogsmark istället för inkorrekt uppgivna 6.691 hektar.

Pressmeddelandet i sin helhet återfinns nedan. Latvian Forest Company AB (publ) ("LFC") har slutfört köpet av samtliga aktier av UAB Siluona idag. LFC kommer genom köpet förvärva 1.338 hektar mark med 301.000 kubikmeter virkesförråd.

Transaktionsvärdet på UAB Siluona:s värdeskapande tillgångar: skogs- och jordbruksfastigheter uppgår till 7,5 MEUR. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 3,16 MEUR. Utöver detta betalas 0,97 MEUR för utestående aktieägarlån enligt särskilt avtal. I samband med köpet upptar bolaget banklån motsvarande 3,4 MEUR från SEB i Litauen. 

Köpet omfattar samtliga aktier i UAB Siluona. UAB Siluona tillgångar består av 1.338 hektar av vilka 1.272 hektar är skogsmark med ett totalt virkesförråd som uppskattas till 301.000 kubikmeter. Efter köpet äger LFC sammanlagd 7.189 hektar av vilka 5.591 hektar är skogsmark och virkesförrådet uppskattas motsvara 1.011.740 kubikmeter i Lettland och Litauen.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration