Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-20 11:33:39

Sjöstrand Coffee Int AB: Månadsrapport December 2021: Omsättning 4,6 MSEK, resultat 1 MSEK

(tkr) dec-21 dec-20 Ack 2021 Ack 2020
Koncern
Omsättning 4 639 1 127 26 233 10 303
Resultat 1 085 -6 683 -1 600

Sjöstrand Coffee Int AB fortsätter att öka försäljningsmässigt och koncernen ökar 311% i omsättning i december 2021 gentemot december 2020. Omsättningen uppgår till drygt 4,6 MSEK (1,1 MSEK december 2020) och resultatet landar på ca 1,085 MSEK (ca -0,006 MSEK december 2020).

Dessa siffror är inte granskade av bolagets revisor. 

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumeration