Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-25 16:16:02

Krona Public Real Estate AB: Flaggning i Krona Public Real Estate AB

Krona Public Real Estate AB ("Krona") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Krona som innebär att Stenhus passerat flaggningsgränsen om 15 %.

Transaktionerna innebär att Stenhus äger 694 500 aktier och tillika röster (15,5 %), att jämföras med 0 aktier och röster (0 %) före transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

ingeborg.magnusson@kronapublic.se

Oskar Wigsén, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

oskar.wigsen@kronapublic.se

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Krona Public Real Estate AB

Prenumeration