Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-20 09:10:00

Vultus AB: Vultus publicerar delårsrapport för januari – mars 2022

Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") publicerar härmed delårsrapporten för januari till mars 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.vultus.se) samt som bifogad fil.

 2022-01-01 – 2022-03-31 (första kvartalet)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 71 TSEK (63)
  • Bolagets rörelseresultat uppgick till -749 TSEK (-2 031)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,3361 SEK (-0,3233)
  • Soliditeten uppgick till 41% (96)

 

 

VD Per Karlsson kommenterar

”Vultus har passerat ett händelserikt första kvartal där vi skapat förutsättningar för Bolagets tillväxt och kommersialisering. Vultus är nu ett noterat bolag på Spotlight och jag vill passa på att tacka alla som valt att investera i vår noteringsemission och hälsa nya aktieägare välkomna! Vi arbetar nu med målsättningen att ytterligare bredda plattformens rekommendationer och vi ser en efterfrågan av att skapa fler grödospecifika analyser genom våra pågående studier. Mot bakgrund av dramatiskt ökade priser på konstgödsel ser vi även en ökad efterfrågan av analys gällande fosfor och kalium, vilka är viktiga näringsämnen för grödor.”

 

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

 

 

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB

Prenumeration