Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-23 18:14:57

Fleming Properties AB (publ): Fleming Properties AB – Delårsrapport Q1 2022

Kvartalet januari - mars 2022

  • Koncerns intäkter uppgick till 1 686 TEUR (1 794 TEUR)
  • Driftnettot uppgick till 1 360 TEUR (1 470 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 80,65 % (81,94 %)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 925 TEUR (1 043 TEUR)
  • Periodens resultat uppgick till 903 TEUR (792 TEUR)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 909 TEUR (1 375 TEUR)
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-03-31 till 134 000 TEUR (131 000 TEUR)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,41 ggr (4,38 ggr)
  • Belåningsgraden uppgick till 58,21 % (59,54 %)
  • NRV per aktie uppgick till 10,28 EUR (9,54 EUR)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Fleming Properties AB (publ)

Prenumeration