Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-19 12:11:17

Arcede Pharma AB: FÖRDELNING AV ANSKAFFNINGSUTGIFT AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I ARCEDE PHARMA AB FRÅN RESPIRATORIUS AB

I enlighet med beslut vid årsstämman i Respiratorius AB ("Respiratorius") den 9 juni 2022 delades samtliga aktier i Arcede Pharma AB ("Arcede") i juni 2022 ut till aktieägarna i Respiratorius. Avstämningsdagen för utdelningen var den 23 juni 2022. Skatteverket har nu publicerat information om fördelning av anskaffningsutgiften med tillämpning av de s.k. lex Asea-reglerna.

Informationen har publicerats i form av ett allmänt råd SKV A 2022:24 och ett meddelande SKV M 2022:18. Enligt dessa anges att av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Respiratorius ska 71 procent hänföras till aktier i Respiratorius och 29 procent till aktier i Arcede.

För närmare information hänvisas till Skatteverkets ovan angivna allmänna råd och meddelande som finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se och som biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2022.

Om Arcede Pharma
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB

Prenumeration