Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-14 08:00:00

Bodyflight: Bodyflight Sweden AB meddelar idag att Stefan Osmund tar över som tf ordförande i bolaget.

Bodyflight Sweden AB meddelar idag att Stefan Osmund tar över som tf ordförande i bolaget. Daniel Volle fortsätter som ledamot i styrelsen.

Stefan Osmund har varit ledamot sedan 2018 och kommer närmast från Live it Group där han varit VD och koncernchef. I koncernen igår bla Live it Experiences som Bodyflight jobbat med sedan Bodyflight grundades.

"Stefan Osmund har en bred kompetens i bolagsfrågor och en spetskompetens vad gäller försäljning digitalt. Som Ordförande blir han ett starkt tillskott till bolaget", säger Micha Velasco, VD i Bodyflight Sweden AB.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration