Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-14 09:12:00

Nattaro Labs AB: Godkännande för Nattaroprodukt i Spanien och Nederländerna

Som tidigare meddelats fick Nattaro Labs första halvåret 2022 ett unionsgodkännande för Bolagets patenterade kiselgurstejp hos myndigheten ECHA (European Chemical Agency). Nu meddelar bolaget att efterföljande nationell registrering godkänts i Spanien och Nederländerna, vilket krävs för att produkten ska få lov att säljas i respektive land.  

Den patenterade vägglustejpen Nattaro Safe möjliggör förebyggande skydd för att minska kostnader och ge "nattaro" – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

"Processen med att få igenom nödvändiga nationella registreringar har tagit längre tid än beräknat", berättar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB. "Att vi nu får möjlighet till försäljning i två nya länder är därför glädjande. I ett land som Spanien med sin stora turism borde vårt förebyggande skydd mot vägglöss ha goda förutsättningar att leverera mervärde till slutkunder inom besöksnäringen".

Under fjärde kvartalet har produkten även fått en uppdaterad registrering i Tyskland.

Godkännandet gäller såväl professionell som icke professionell användning, vilket innebär att produkten utöver professionella skadedjursföretag även får användas av andra typer av bolag och av privatpersoner.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group