Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-17 12:15:33

MoveByBike Europe AB: Kommuniké extra bolagsstämma i MoveByBike Europe AB (publ) den 16 mars 2023.

Extra bolagsstämma i MoveByBike AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum den 16 mars 2023 kl 15 i Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsstämman beslutade om följande:

 

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets aktiekapital ökas med högst 187 500 kronor genom nyemission av högst 1 875 000 aktier.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,80 kronor per aktie och tecknas enligt styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 17:e mars till och med den 24:e mars.

Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 17 april 2023.

 

Stämman beslutade även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

 

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB

Utskick från Spotlight Group