Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-07 11:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB JUNO-Checked kassettprototyp testad

Färdigställande av prototypkassetten är ett viktigt steg mot färdigställande av JUNO-Checked systemet för forskningsändamål.

JUNO-Checked Systemet består av ett instrument och en engångskassett. Utvecklingen av kassetten sker i ett nära samarbete med FlexMedical Solutions Ltd. Med hjälp av kassettprototypen har de första testerna av hur instrument och kassett samverkar påbörjats. Arbetet med att förbättra kassettens prestanda fortlöper parallellt. Genom samarbetet med FlexMedical Solutions Ltd får Spermosens tillgång till en flexibel produktionskapacitet av hög kvalitet. Initiala beräkningar visar på goda möjligheter att tillverka kostnadseffektivt redan vid lägre volymer.

 

-"Samarbete med rätt partners ökar sannolikheten för att lyckas, och jag ser fram mot att färdigställa JUNO-Checked kassetten för forskningsändamål tillsammans med FlexMedical Solutions Ltd.", säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

 

FlexMedical Solutions Ltd har gedigen erfarenhet från hela produktutvecklingens livscykel, och har hjälpt till att få ut flera produkter på marknaden. Spermosens har på ett skräddarsytt sätt fått tillgång till expertkunskaper vilket minskar projektets riskprofil och ökar sannolikheten för utvecklandet av en produkt som är både tekniskt och kommersiellt framgångsrik.

 

"Vi på FlexMedical Solutions är glada över förtroendet att vi blivit utvalda som partner till Spermosens, som utvecklar en banbrytande produkt. Utvecklingen tillsammans med Spermosens följer vår beprövade metodik och vi bedömer att den tekniska risken i projektet minskat ytterligare. Vi närmar oss färdigställande av generation 1 av JUNO-Checked kassetten för forskningsändamål. Vi strävar efter att göra allt vi kan för att skapa en hälsosammare morgondag genom kraften av diagnostik. " säger Kevin Fallon, CEO på FlexMedical Solutions Ltd.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Utskick från Spotlight Group