Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-18 12:04:14

Renewable Ventures Nordic AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org nr 556769-3063 18:e september 2023

Renewable Ventures Nordic AB (publ) höll idag extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

  • Beslutades att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 (publ) till bolagets ägare.

Styrelsen fattade även beslut om att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 25:e september 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post:
marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Utskick från Spotlight Group