Hem

More from the company

Publicerat: 2023-09-29 15:16:07

Amhult 2 AB: Månadsrapport september, 08-2023

Äntligen har vi nått milstolpen för kv. Spitfire genom inflyttning för första etappen! Första hyresgästerna kommer nu i oktober, men vi har själva smygstartat genom att förbereda huset för våra första hyresgäster genom till exempel uppmärkning av cykelplatser, förberedelser i miljörum och med postboxar. Vi ser fram emot att välkomna det första gänget till sina nya fina hem. Veidekke har arbetat med besiktningar och är inne i en intensiva sista period, utöver färdigställande av första etappen fortsätter arbetet för fullt i de återstående två med framför allt ytskikt och installationer. Det blir en väldigt fin innergård som ni kan se i nedan bild som våra hyresgäster kommer kunna njuta av.

På kv. Hercules fortsätter det att schaktas för fullt och detta arbete kommer pågå ett par månader till. Kommande månaden ska K21 påbörja formen för bottenplatta samt montera tornkranen. Uthyrningen av kv. Hercules kommer påbörjas under första kvartalet 2024, precis som tidigare ungefär ett år före inflyttning i kvarteret.

Vi informerade i pressmeddelande 10 om vårt säkerställande av det sedan tidigare befintliga optionsavtalet gällande köp av del av fastighet i systerbolaget Lysevägens Bostads AB. Genom att ytterligare ett optionsavtal har tecknats, gällande köp av aktier i Lysevägens Bostads AB i stället för köp av del av fastighet, har styrelsen ytterligare försäkrat att Amhult 2 kan nyttja sin optionsrätt vid en eventuell framtida exploatering på fastigheten Skogen 1:1. Genom avtalen kan Amhult 2 vara trygg med att systerbolaget Lysevägens Bostads AB vidmakthåller sina skyldigheter i enlighet med det man kommit överens om och som varit intentionen sedan start.

Som nämnts i tidigare informationsbrev hade vi två hotellrum kvar att färdigställa i utbyggnaden av hotellet. Dessa beräknas i dag att bli klara under oktober eller november. Se nedan bild från byggnationen som också går som planerat.

Tredje kvartalet är strax över och arbetet med kvartalsrapporten påbörjas nästa vecka och publicering sker den 3 november. Ser fram emot att se hur kvartalet har förlöpt.

På återhörande.

Emilie Loft
VD

 

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB