Hem

För att kunna handla behöver du ha ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär. Handeln görs genom de kanaler som banken eller fondkommissionären erbjuder, till exempel besök på bankkontor, via Internetbank eller telefonsamtal med mäklare. Kursinformation – det vill säga information om order och avslut – som gäller aktierna på Spotlight sprids via tidningar, SVT text-tv, på hemsidor, genom banker och fondmäklare, samt genom informationstjänstleverantörer som Cision, SIX, Thomson Reuters, Bloomberg och Millistream Market Data.

Informationen finns även tillgänglig på Market Overview.

Medlemmar

Handel på Spotlight Stock Market görs genom våra medlemmar på listan nedan. Handel kan också ske genom andra banker i vilka handlar genom våra medlemmar, vänligen kontakta din bank för att se om de kan handla Spotlight-aktier.

Spotlights medlemslista

  Handel i SEK  Handel i DKK
ABC ABG Sundal Collier AB X X
AIV Aktieinvest FK AB X  
AVA Avanza Bank AB X X
CAR/CAD Carnegie Investment Bank AB X X
DDB* Danske Bank A/S X X
DNM DNB Bank ASA X X
EPB Erik Penser Bank AB X X
LFB Länsförsäkringar Bank AB X  
MGF Mangold Fondkommission AB X  
MSN Morgan Stanley Europe SE X  
NDS/NRD Nordea Bank Abp (publ) X X
NON Nordnet Bank AB X X
PAS Pareto Securities AS X  
SFK** Sedermera Fondkommission* X X
SBN SkandiaBanken AB X  
ENS Skandinaviska Enskilda Banken AB X X
SIF Strukturinvest Fondkommission (FK) AB X  
SHB Svenska Handelsbanken AB X X
SWB Swedbank AB X X

*För handel med danska aktier i Danske Bank i Danmark måste du söka efter aktien via sin ISIN-kod. Detta är en uppsättning gjord av Danske Bank.
**Sedermera Fondkommission ingår i, och är en bifirma till, ATS Finans AB, som även driver Spotlight. Sedermera får ingen annan information om bolagen på Spotlight än övriga handelsdeltagare. ATS Finans AB har även i övrigt vidtagit åtgärder för att förhindra att någon kan drabbas negativt av de intressekonflikter som kan uppstå genom att Sedermera handlar på Spotlight.