Hem

Management

Peter Gönczi

CEO

Tlf: 08-511 68 011

Markus Neuding

Executive Vice President ATS Finans

Tlf: 08-511 68 000

Emelie Jarnesten

Head of Business Operations

Tlf: +46 72 151 14 33

Carl-Henrik Nordberg

Head of Market Surveillance

Tlf: 08-511 68 077


Sales

Viktor Waxin

Business Development Manager

Tlf: +46 70 459 93 83

Emelie Jarnesten

Head of Business Operations

Tlf: +46 72 151 14 33


Listing

Oskar Wollert

Head of Listing

Tlf: 08-511 68 008

Cornelia Ivarsson

Project Manager

Tlf: 08-511 68 080


Market Surveillance

Hannes Hermansson

Deputy Head of Market Surveillance

Tlf: 08-511 68 000

Carl-Henrik Nordberg

Head of Market Surveillance

Tlf: 08-511 68 077


Issuer Surveillance

Maria Wengler

Issuer Surveillance, Specialist

Tlf: 08-511 68 000

Anna Jansson

Issuer Surveillance, Senior Legal Specialist

Tlf: 08-511 68 000

Ewelina Pettersson

Issuer Surveillance, Senior Financial Specialist

Tlf: 08-511 68 000

Adam Tjernström

Issuer Surveillance, Specialist

Tlf: 08-511 68 000

Simon Ramnö

Issuer Surveillance

Tlf: 08-511 68 000

Jakob Fäste

Issuer Surveillance, Legal Specialist

Tlf: 08-511 68 000


Trading Surveillance

Rochelle Sankareh

Trading Surveillance, Senior Analyst

Tlf: 08-511 68 000

Lars Klasson

Trading Surveillance, Senior Analyst

Tlf: 08-511 68 000

Yasmine Högdahl

Trading Surveillance, Analyst

Tlf: 08-511 68 000

Tobias Fredriksson

Trading Surveillance

Tlf: 08-511 68 000


Marketing and Communcations

Jenny Sondal

Head of Marketing and Communications

Tlf: + 46 70 774 93 03

Emma Dammhag

Marketing and Communications Specialist

Tlf: +46 70 560 27 87

Adam Skantz

Project Manager

Tlf: +46 72 092 17 33


Regulatory

Camilla Falkler

Senior Regulatory Specialist

Tlf: 08-511 68 000


Denmark

Katrine Hoff

Head of Danish Market

Tlf: +45 3360 2866


Finance and IT

Mikael Renck

CFO, ATS Finans

Tlf: 08-511 68 000

Christopher Åkerblom

CTO

Tlf: 08-511 68 000


Complaints* Financial Services

Markus Neuding

Tlf: 08-511 68 000

* Med klagomål avses (enligt art. 26 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565) att en kund framfört ett konkret missnöje med Spotlight Stock Markets tjänster. Spotlight Stock Market tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Om vi inte lyckas nå fram till en acceptabel lösning, eller du känner dig osäker på om du har blivit korrekt behandlad, så kan du vända dig till allmän domstol.