Hem

Vad är en equity story och varför är den så viktig?

För en investerare utgör equity storyn en startpunkt för att förvärva aktier i ett bolag. Konceptet för en equity story handlar om att identifiera de viktigaste beståndsdelarna som en investerare behöver för att ta ett investeringsbeslut. Därför är det viktigt att tydligt identifiera motiven som inspirerar en investerare att köpa in sig i bolaget. Investeraren vill se affärsmodellen och dess framtida möjligheter, marknadstillväxten och bolagets förmåga att generera intäkter från sin kundbas, allt detta paketerat i en stark equity story.

Även om det inte finns något ”standardformat” för en framgångsrik equity story, bygger förmågan att övertyga fortfarande på ett antal huvudingredienser och kunskaper. En bra equity story omvandlar ett bolag till någonting du kan få ett grepp om. Det handlar om att forma fakta och olika faktorer till en intressant och attraktiv story.

Frågor som bör besvaras i equity storyn:

  • Adresserbara marknader och position
  • Tillväxt och värdeskapare
  • Affärsmodell och strategi
  • Finansiell information
  • Ledningens kompetens

”Ett vanligt misstag är att tro att siffrorna talar för sig själva. En verksamhets equity story går utanför det finansiella, den täcker affärsmodellen och dess potential att skapa värde för investerarna. Detta ska beskrivas på ett trovärdigt sätt och inkludera en realistisk bedömning av riskerna.”

Ingrid Östhols, Senior rådgivare och konsult, Safir Communication

Safirs främsta råd:

  • Gör det enkelt – Ju kortare och tydligare equity storyn är, desto bättre. Den ska vara rakt på sak och inte för komplicerad.
  • Anta investerarperspektiv – Koncentrera dig på det som är viktigt ur en investerares perspektiv, vilket innefattar hur och varför bolaget kommer att tjäna pengar.
  • Var kortfattad – Fokusera på ett par huvudbudskap som är enkla att komma ihåg. Storyn ska vara enkel att berätta och återupprepa.
  • Var konsekvent – En bra equity story förblir konsekvent och relativt oförändrad över tid. Det ska inte finnas något behov av att ändra den varje kvartal.

Safir Communication

Safir Communication är en byrå med fokus på strategisk kommunikation inom Investor Relations och Corporate Communication. Vi har verktygen för att hjälpa våra kunder att genom en trovärdig och professionell kommunikation skapa värde och nå sina strategiska mål. Som en mindre byrå arbetar vi nära våra kunder och har ett långsiktigt engagemang för att säkerställa leverans med hög kvalitet. Tillsammans med noga utvalda och etablerade samarbetspartners stöttar vi våra kunder i deras kommunikationsarbete.