Hem

För att öka förtroendet för marknadsplatsen och tryggheten för investerarna har Spotlight infört krav på memorandum som gäller vid företrädesemissioner under prospektgränsen.
Inför dessa företrädesemissioner granskar vi ert memorandum och ser då till att dokumenten innehåller de krav som ställs, och stöttar er om ni har några frågor.

KONTAKTA OSS

Vill du prata med någon av våra regelverksexperter? Välkommen att kontakta oss!

info@spotlightstockmarket.com

08-511 68 000