Spotlight Academy

Det är mycket att hålla reda på när man är ett noterat bolag - framförallt kring IR-arbete, nya regler och praxis.

Vi har skapat Spotlight Academy för att underlätta för dig som sitter i företagsledning och styrelse i tillväxtbolag med över 100 filmer som fokuserar på de frågor som vi uppfattar att bolag har flest funderingar runt. Vårt mål med Spotlight Academy är att kunna stötta våra bolag i att minska risken för att göra fel. Det gör vi genom att kommunicera med bolagen snabbt och digitalt.

 

Spotlight Academy blir en självklarhet för noterade tillväxtbolag!