Spotlight Academy

Det är mycket att hålla reda på när man är ett noterat bolag - framförallt kring IR-arbete, nya regler och praxis.

Vi har skapat Spotlight Academy för att underlätta för dig som sitter i företagsledning och styrelse i tillväxtbolag med över 100 filmer som fokuserar på de frågor som vi uppfattar att bolag har flest funderingar runt. Vårt mål med Spotlight Academy är att kunna stötta våra bolag i att minska risken för att göra fel. Det gör vi genom att kommunicera med bolagen snabbt och digitalt.

 

Spotlight Academy blir en självklarhet för noterade tillväxtbolag!

 

Spotlight Academy är ett samarbete mellan Spotlight Stock Market, MCL och Boarda. Registrera er nedan för Spotlight Academy inom ramen för Boardas tjänster.