Årsrapport | Spotlight
Hem

Varje år görs en rapport över marknadsövervakningens arbete för och med de noterade bolagen, medlemmarna och övriga aktörer som deltar i handeln på Spotlight. När rapporten publicerats finner ni den här: