Genomgång av nya regelverket | Spotlight
Hem

I början av december 2018 presenterade Spotlight ett uppdaterat regelverk. 

I samband med det hade vi seminarier där vi gick igenom:

  • Regelverkets struktur.

  • Vad är syftet med det nya regelverket.

  • Vilka nya regler har införts.

  • Hur ska handledningstexten tillämpas.

 

Har du frågor gällande seminarierna, vänligen kontakta Anna Jansson på 08-511 68 000 eller aj@spotlightstockmarket.com.