Spotlights nya regelverk | Spotlight
Hem

Spotlight har sett över noteringsavtalet för att göra regelverket tydligare och enklare att tillämpa. Vi har främst ändrat strukturen från ett noteringsavtal till ett regelverk med omfattande vägledning.

Det nya regelverket gäller från den 1 april 2019.

Ändringarna i regelverket avser huvudsakligen:

  • Beloppsgränsen för oberoende styrelseledamot tas bort
  • Möjligheten att inte redovisa moderbolag försvinner
  • Möjligheten att lämna kvartalsredogörelse försvinner (dock med en övergångsperiod)
  • Kassaflöde ska ingå även i halvårsrapporten
  • Nya gränser för flaggning
  • Ny sanktionstrappa vid överträdelser

Välkommen att kontakta oss på Spotlight om ni har några frågor.