Redsense

"Spotlights service är bättre, de är enkla och snabba i sin återkoppling.”

Medtechbolaget Redsense Medical startades 2006 och första kvartalet 2020 var bolagets första med svarta siffror. Det tar i allmänhet många år för en ny medicinteknisk produkt att nå kommersialisering, men nu börjar det bubbla på marknaden för Redsense. Tillväxttakten är hög och enligt vd Patrik Byhmer är det bara en liten del av framtidspotentialen som ännu är inprisad i bolagets värdering. 

”Det har tagit sin stund att utbilda världen”

Drivkraften bakom Redsense Medical är att skapa ett system som både upptäcker och varnar för livshotande blodläckage i samband med dialysbehandling. Alarmenheten är en flergångsprodukt och sedan är det en steril sensor som är ny för varje behandlingstillfälle. Idén kom från ingenjören Daniel Engwall som när han kom i kontakt med sjukhuset i Halmstad redan år 2000 insåg problemet med blodförluster under dialysbehandling. Att anslutningen mellan venerna och dialysmaskinen är täta kan vara skillnaden mellan liv och död.  
– Engwalls team började utveckla en lösning med hjälp av optik och det är fortfarande samma teknologi som vi använder, även om produkten ser annorlunda ut nu när den är ute på marknaden, berättar Patrik Byhmer som är vd och storägare i bolaget.  

– Den största vinningen med Redsense är att den använder vanligt ljus för analysen, vilket inte påverkar huden och därmed inte adderar någon riskfaktor till behandlingen. Det är en patenterad lösning som vi är helt unika med i världen, fortsätter han.  

Patrik Byhmer har en bakgrund inom bland annat telekombranschen där han var ansvarig för att sätta upp säljkanaler i såväl Nordamerika som Asien och Europa. Det är denna erfarenhet han utnyttjar nu när Redsenses utrullning världen över har börjat.  

– Vår huvudmarknad är USA, men även Europa är intressant för oss. Dialysmarknaden i USA domineras kraftigt av två stora leverantörerna av dialysvård; DaVita och Fresenius Medical Care. Båda dessa är kunder till oss idag. Jag skulle uppskatta att vi bara har nått ca 0,5 % av marknadspotentialen i USA ännu, så den stora potentialen ligger framför oss.  

Att en nål åker ut under en dialysbehandling inträffar ungefär en gång per 700 behandlingar och under en av 50 000 behandlingar sker en allvarlig incident. Man räknar med att det dör ungefär tre personer i världen per dag på grund av incidenter som Redsense hade kunna avvärja.  

– Vårt system upptäcker blodläckage omedelbart och larmar så att allvarliga problem med läckaget kan undvikas, berättar Byhmer.

2015 noterades Redsense på Aktietorget (nuvarande Spotlight) och har även hunnit med en period på Nasdaq First North innan bolaget kom tillbaka. Redsense Medical har tagit in pengar fyra gånger sedan noteringen, ungefär 50 miljoner totalt. Att ta in pengar i ett bolag är enklare i en noterad miljö eftersom det finns en marknad för investerarna att göra sina innehav likvida, menar Patrik Byhmer.

Bytet från Aktietorget till Nasdaq First North var tänkt att ge större spridning i aktieägandet och Redsense Medical skulle få in fler institutionella investerare. Skillnaden mellan marknadsplatserna i detta avseende var dock obefintlig.

– Nasdaq är välkända, men det är enda fördelen. Spotlights service är bättre, de är enkla och snabba i sin återkoppling. Även informationsspridning är en fördel med Spotlight, samt att hålla loggböcker och insiderregistrering. Sådant är väldigt värdefullt att få hjälp med – det sparar tid och pengar, konstaterar Patrik Byhmer.

Under 2019 hade Redsense Medical en tillväxt om 59 procent, försäljningen på huvudmarknaden USA ökade markant och produktionskapaciteten utökades. 

– Medicinteknikbolag tar cirka 15 år att bygga och vi växer väldigt fort just nu. I Q1 2020 var vår tillväxt 150 % gentemot förra året. Jag ser inte att det ska sakta ned. Hemdialys i USA växer och det blir ännu tydligare i coronatider.  

Lönsamhetskurvan har dock inte alltid pekat uppåt. Faktum är att bolaget var konkursmässigt år 2012. Hela bolaget rekonstruerades och det var då som Patrik Byhmer tog över som huvudägare.  

– Vi lyckades få en amerikansk partner att investera i bolaget för att utveckla den nya produktlinjen och det var ett viktigt steg mot där vi är idag.  

Den amerikanska partnern, NxStage, är världsledande tillverkare av hemdialysmaskiner och är numera uppköpta av Fresenius Medical Care som är den största spelaren inom dialys. Ännu en viktig milstolpe var ett mail från Veteran Affairs i USA, skulle det visa sig.  

– Vi hade diskuterat med dem i tre månader och därefter hade det varit tyst ett tag. Sedan kom helt plötsligt ett mail med en stor beställning. De ville att vi skulle installera vår lösning på 72 olika sjukhus på två månader. Mailet kom i juli så det blev en spännande sommar för oss. Det var väldigt mycket jobb och resor, men vi löste det och Veteran Affairs är förstås en väldigt viktig referenskund för oss i USA.  

– Det har tagit sin stund att utbilda världen om vår metod, konstaterar Patrik Byhmer som är övertygad om att Redsense Medical är nära det stora genombrottet.  

– Vi är numera en förutsättning för dialys på natten i USA, men det är fortfarande så att många gör som de alltid har gjort – trots att Redsense faktiskt räddar liv

Fakta

  • Namn: Patrik Byhmer
  • Ålder: 53 år
  • Bor: Halmstad
  • Utbildning: Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik
  • Intressen: Resa, gärna med familjen

Redsense Medical är specialiserade inom utvecklingen av blodläckagealarm. Bolagets produkt fungerar som en sensor baserad på fiberteknik som snabbare skall upptäcka blodförlust, samt larma och rapportera till olika larmenheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds träning och utbildning inom affärsområdet. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Halmstad.

Lär känna fler bolag