Offentliggjort: 29-08-2019 08:28:59

Dette er en nyhed fra nyhedsbureauet Finwire Disclaimer


Finwire om Jetty AB: Jetty ökar omsättning och minskar förlusten

Affärssystembolaget Jetty ökar omsättningen och minskar ned förlusten. Företaget är nu förberett för en satsning i USA.

Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,4), en ökning med 50 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-4,1).

Jetty genomförde under sommaren en emission.

"För Jetty har andra kvartalet främst handlat om att få försäljningsprocesser och etableringen på nya marknader på plats. Vi fortsätter på den kursändring av bolagets verksamhet som påbörjades i och med att vi såg slutet på den stora utvecklingen av affärssystemet Jetty under senvintern 2018. Jetty har förberetts för den amerikanska
marknaden och har nu en ansvarig på plats i Austin, USA", skriver vd Dan Sonesson i rapporten.

Jämfört med det första halvåret i fjol har de återkommande intäkterna ökat med 100 procent. Företaget har också dragit ned rejält på kostnaderna för utveckling av affärssystemet.

"Jag ser mycket fram emot att fortsätta öka våra återkommande intäkter (abonnemang), att etablera Jetty på nya geografiska marknader och att på allvar etablera bolaget i USA. Vi är också tacksamma för den respons vår nyemission fick i somras som möjliggör ett mer omfattande försäljningsarbete än tidigare", avslutar Sonesson sitt vd-ord.


Jetty, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,4 50,0%
Rörelseresultat -2,1 -4,1
Resultat före skatt -2,2 -4,1
Nettoresultat -2,2 -4,1

Læs mere om Jetty AB