Offentliggjort: 12-12-2019 09:19:09

Umida: Omställningsarbetet ger nu resultat - Analyst Group

"Umida bedriver verksamhet inom dryckesbranschen och genomgår för närvarande en transformation i syfte att minska Bolagets kostnadsmassa. Bolaget kommer framgent att utgöras av dotterbolagen Brands For Fans och Umida Partners som primärt producerar, marknadsför och säljer alkoholhaltiga drycker. I ett Base scenario estimeras en successivt stigande omsättning till ca 86 MSEK år 2020. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 3,0 kr i ett Base scenario."

Länk till uppdragsanalys nedan.


Link to the analysis

Læs mere om Umida Group AB