Offentliggjort: 19-02-2020 09:04:21

Dette er en nyhed fra nyhedsbureauet Finwire Disclaimer


Finwire om GOGO Lead Tech AB: Gogo Lead Tech minskar omsättningen men även förlusten i fjärde kvartalet

Gogo Lead Tech redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen sjönk 83,3 procent till 0,1 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,71 kronor (-1,19).

Bolaget förvärvade i januari Online Gaming men har inte hunnit konsolidera förvärvet i sina räkenskapssiffror.

"Precis som enligt plan vill vi bredda bolagets kundbas för att uppnå ytterligare diversifierade intäktsströmmar, vilket vi nu har fått genom förvärvet. Då tillträdet av de brittiska leadgenereringsplattformarna skedde efter 2019 så är inte siffrorna för bolagets senaste förvärv konsoliderade i denna rapport. Under kvartal fyra uppgick omsättningen för
förvärvet till cirka 1,3 miljoner kronor med ett resultat innan skatt om cirka 0,9 miljoner kronor", säger vd Christian Kronegård i rapporten.


Gogo Lead Tech, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,6 -83,3%
Rörelseresultat -1,2 -1,6
Resultat före skatt -1,4 -2,3
Nettoresultat -1,4 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,71 -1,19

Læs mere om GOGO Lead Tech AB