Press release from Companies

Offentliggjort: 2019-12-17 18:05:57

Amido AB (publ): Mölndals stad tecknar avtal med Amido

Amido och Mölndals stad har tecknat ett avtal för implementation av Amidos tjänst för överordnad hantering av passersystem. Uppdraget avser att driftsätta alla kommunens passageanläggningar till Alliera och förenkla alla aspekter av kommunens hantering av passersystem.

Avtalet löper över fyra år och har ett ordervärde på drygt 0,4 miljoner.

Varför är kommuner och kommunala bolag strategiskt viktigt?

Nyligen lanserades SOS Alarm tjänsten den unika tjänsten Smart passage som är byggd på Amidos teknikplattform DAX. Smart passage fungerar så att när SOS får ett larm så aktiverar de automatiskt en digital nyckel för Räddningstjänsten så de kan komma in i fastigheten. När larmet är hanterat så återkallas den digitala nyckeln automatiskt.

Som med de flesta samhällsfunktioner så bygger det på att många ansluter sig och bidrar. Desto fler som ansluter, desto kraftfullare blir det då Räddningstjänsterna kan komma in på allt fler platser och hjälp nödställda. Kommuner och de kommunala bolagen är en kritisk pusselbit i detta.

- När kommuner inför Alliera så förenklas deras administration. Antalet passersystemsrelaterade ärenden minskar och tiden att hantera ett ärende går ner, säger Johnny Berlic, VD på Amido.

- Genom digitalisering så effektiviserar alla sina verksamheter. Genom att inte behöva lägga lika mycket tid på administration så blir det mer tid över för allt annat, avslutar Johnny Berlic.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin 
administration.

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.

Läs mer hos Cision
Læs mere om Amido AB (publ)