Reports

Published: 2022-05-25 13:30:00

Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 21/22

Under Q3 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 26% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 34% jämfört med Q3 20/21. Rörelseresultatet (EBITDA) för Q3 21/22 ökade med 362% till 1,8 miljoner DKK jämfört med Q3 20/21. 

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q3 för koncernen för räkenskapsperioden
2021-10-01 – 2021-12-31.

Q3 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (2022-01-01 – 2022-03-31)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 15 483,2 (11 556,6)
 • EBITDA 1 854,1 (401,6)
 • Resultat före skatt 1 441,1(-33,4)
 • Eget kapital 24 107,2 (14 895,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,12 (0,00)
 • Soliditetsgrad 64% (62%)

9 MDR KONCERN NYCKELTAL I 1.000 DKK (2021-07-01 – 2022-03-31)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 45 738,5 (35 875,6)
 • EBITDA 8 863,7 (3 609,0)
 • Resultat före skatt 7 603,3 (2 468,0)
 • Eget kapital 24 107,2 (14 895,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,62 (0,21)
 • Soliditetsgrad 64% (62%)

Uthyrningstillväxten under de första nio månaderna 21/22 ökade med 27,0 % till 551 806, vilket är 117 376 fler uthyrningar än under motsvarande period 20/21, då antalet uthyrningar hamnade på 434 430. Under Q3 21/22 ökade antalet uthyrningar med 26,4 %, vilket motsvarar 179 204 uthyrningar. Tillväxten härrör från ökad uthyrningsaktivitet på alla marknader.

Omsättningen under årets första nio månader av 21/22 ökade intäkterna med 27,5 % till 45,7 miljoner DKK, mot 35,9 miljoner DKK under 20/21. Intäkterna uppgick till 15,5 miljoner DKK under Q3 21/22 – vilket motsvarar en tillväxt på 33,5 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet (EBITDA) under de första nio månaderna av 21/22 uppgår till 8,9 miljoner DKK – motsvarande en tillväxt på 145,6 % jämfört med 20/21. EBITDA för Q3 21/22 hamnade på 1,9 miljoner DKK jämfört med 0,4 miljoner DKK under Q3 20/21, vilket motsvarar en tillväxt på 361,7 %.

Resultatet före skatt var 7,6 miljoner DKK under 21/22 jämfört med 2,5 miljoner DKK under 20/21 – vilket motsvarar en ökning med 5,1 miljoner DKK. Resultatet före skatt under Q3 21/22 var 1,4 miljoner DKK jämfört med 0 miljoner DKK under samma period 20/21 – vilket motsvarar en resultatförbättring på 1,4 miljoner DKK under Q3 21/22.      

Förväntningarna inför 21/22 står kvar

Freetrailer upplever stark fart. Så trots den begynnande osäkerheten kring leveranssituationen, behåller vi förväntningarna på helåret 21/22 som vi höjde i januari. Förväntningen är alltså fortfarande en omsättning i intervallet 65-67 miljoner DKK under 21/22, och ett resultat i intervallet 10-12 miljoner DKK före skatt.

Koncern VD Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapporten:

"Freetrailer har även under Q3 21/22 lyckats upprätthålla en stark dynamik i verksamheten och kan återigen presentera en kvartalsrapport med stark tillväxt över hela linjen. Under de senaste två åren har vi ökat antalet släpvagnar på marknaden med 64 %, vilket har lett till en kraftig ökning av antalet uthyrningar. Detta har lett till en betydande ökning av omsättningen, och samtidigt har vi lyckats säkra en solid förbättring av resultatet. Freetrailers självbetjäningskoncept fortsätter att vinna mark på etablerade och nya marknader, och vi har inte för avsikt att stanna där." säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:

" Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov.

Vores langsigtede forventning med de igangsatte initiativer og oplagte muligheder er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio." siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen

För mer information om Freetrailer Group A/S vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars uppgift är att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en IT-plattform för delningsekonomi.

Med en 100 % självbetjäningslösning via Freetrailer-appen och det elektroniska låset får Freetrailers partner och deras kunder full flexibilitet och idag har mer än 5 miljoner människor använt Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan, där förstärkningen av de befintliga hemmamarknaderna utgör det ena benet och den fortsatta internationaliseringen av konceptet utgör det andra.

Fakta:

+60 partner

+500 uppsamlingsplatser

+2 500 släpvagnar

+700 000 uthyrningar

I dag har Freetrailer Group ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S noterades på Spotlight Stock Market 2018.

Ticker-kod: FREETR

Läs mer hos Cision
Read more about Freetrailer Group A/S