Press release from Companies

Published: 2024-03-28 08:00:00

SolidX AB: SolidX meddelar att fusionen med Time People Group senareläggs

SolidX AB ("SolidX") och Time People Group AB (publ) ("TPG") offentliggjorde den 4 mars 2024 att bolagen ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samman genom en fusion ("Avsiktsförklaringen"). Med anledning av en förlängd due diligence-period har SolidX och TPG gemensamt beslutat att senarelägga publicering av fusionsplan och fusionsdokument.

SolidX och TPG (tillsammans "Bolagen") ingick den 4 mars 2024 en avsiktsförklaring för att tydliggöra Bolagens avsikt beträffande ett samgående av SolidX och TPG. Samgåendet planeras att genomföras genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Enligt Avsiktsförklaringen ska en fusionsplan publiceras omkring vecka 14, 2024, och ett fusionsdokument publiceras omkring vecka 17, 2024. Med anledning av en förlängd due diligence-period har Bolagen gemensamt beslutat att senarelägga tidigare kommunicerad tidplan för publicering av fusionsplanen och fusionsdokumentet. Bolagen avser att publicera en uppdatering om Fusionen och en indikativ tidplan för publicering av en fusionsplan och ett fusionsdokument så snart Bolagen gemensamt har beslutat om en tidplan.

Utöver tidplan för publicering av fusionsplanen och fusionsdokumentet är villkoren för Fusionen oförändrade mot vad som offentliggjordes av Bolagen den 4 mars 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Fusionen. Wigge är legal rådgivare i samband med Fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD

filip.a@solidx.se

+46 70 621 5327

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget fem dotterbolag, SolidX Care, SolidX ApS och Sekel AB och nu även Utvecklarbolaget Stockholm AB samt Utvecklarbolaget Backend Stockholm AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Read more about SolidX AB