Press release from Companies

Published: 2024-05-14 10:00:00

Shortcut Media AB: Shortcut Media publicerar årsredovisning för 2023

Shortcut Media AB har idag publicerat årsredovisning för räkenskapsåret 2023 på bolagets hemsida shortcutmedia.se.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson, tf VD Shortcut Media Group
lennart.larsson@alntorp.se

Denna information är sådan information som Shortcut Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 14 maj 2024 kl 10:00 CEST.

Om Shortcut Media Group
Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers.Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB