Press release from Companies

Published: 2024-06-11 16:26:46

Shortcut Media AB: Shortcut Media AB avser att ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market

Styrelsen för Shortcut Media har för avsikt att ansöka om avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market. Beslutet är en konsekvens av att Shortcut Media inte längre uppfyller Spotlights noteringskrav på minst 100 aktieägare som innehar aktier till ett värde av 2000 SEK eller mer.

Aktiemarknadsnämnden har, i kontakter med Shortcut Media, meddelat att om bolaget inte längre uppfyller noteringskraven strider en avnotering inte mot god sed på aktiemarknaden. Detta under förutsättning att avnoteringsansökan sker tidigast tre månader efter det att avnoteringsplanerna offentliggjorts.

”Efter ett år av rekonstruktion och kraftiga nedskärningar är Shortcut Media-koncernen ett betydligt mindre bolag med en nuvarande värdering på under 10 MSEK. Vårt fokus framöver är att utveckla de två kvarvarande verksamheterna Magoo och Stark Film, som båda har fina förutsättningar att återgå till god lönsamhet och tillväxt när konjunkturen vänder. Detta arbete kommer underlättas utanför den noterade miljön, samtidigt som kostnadsbesparingarna kommer att vara betydande för bolaget”, säger Lennart Larsson, tf VD för Shortcut Media AB.

Avnoteringsansökan kommer att lämnas in till Spotlight Stockmarket den 11 september 2024 och fram till dess ansökan godkänts kommer handel bedrivas som vanligt.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson,
Tf VD Shortcut Media AB
info@shortcutmedia.se


Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.
 

Om Shorcut Media Group
Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen består av varumärkena STARK Film & Magoo som erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, visuella effekter, grafik och speltrailers.

Läs mer hos Cision
Read more about Shortcut Media AB