Published: 6/19/2019 8:11:54 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Beowulf Mining PLC: ÄNNU INGEN TIDPUNKT FÖR KONCESSIONSBESLUT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining är i kontinuerlig kontakt med företrädare för den svenska regeringen, men har ännu inte erhållit något exakt tidpunkt för när ett beslut om när bearbetningskoncession för gruvbrytning i Kallak i Norrbotten kan ges.

Regeringen har dock bekräftat att beslutet kommer att meddelas när marknaden är stängd, så att bolaget ska kunna förbereda nödvändig kommunikation innan handel återupptas.

Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

"Det är obegripligt för mig att den svenska regeringen kunnat bortse från fakta och, oavsett skäl, hitta ett sätt att inte ge oss bearbetningskoncessionen och därmed ytterligare försämrat Sveriges rykte som en attraktiv region att investera i", kommenterar vd Kurt Budge.          
        

Read more about Beowulf Mining PLC