Published: 12/12/2019 10:27:06 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Miris Holding AB: CA 64% AV EMISSION TECKNADES M STÖD TECKNINGSRÄTT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miris meddelar att företrädesemissionen tecknades till cirka 63,8 procent med stöd av teckningsrätter, till 7,6 procent utan stöd av teckningsrätter och därutöver har garanterna tecknat till 28,6 procent. Därmed är företrädesemissionen tecknad till 100 procent och bolaget tillförs cirka 25,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter kontant betalning av emissionskostnader om 1,5 miljoner kronor tillförs bolaget cirka 19,6 miljoner kronor kontant. Vidare betalas aktier för cirka 4,5 miljoner kronor i form av kvittning av lån.

Styrelsen har den 12 december beslutat att genomföra en riktad emission av 50.175.368 aktier i syfte att kvitta fordringar för rådgivningsarvode och ersättning för emissionsgarantier på bolaget om cirka 2 miljoner kronor. Denna emission sker till samma teckningskurs (0:04 kronor/aktie) som tillämpades i den avslutade företrädesemissionen. Tillsammans med de emissionskostnader som erlagts kontant uppgår de totala emissionskostnaderna följaktligen till cirka 3,5 miljoner kronor.          
        

Read more about Miris Holding AB