Published: 2/18/2020 11:41:10 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about PEN Concept Group AB: ÖRELSERESULTAT -3,6 MLN KR 4 KV (-9,8)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pen Concept, som levererar inredningar för mässmontrar, events, restauranger och showrooms, hade intäkter från rörelsen om 26,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 (36,7), exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

Rörelseresultat uppgick till -3,6 miljoner kronor (-9,8) exklusive avyttrade verksamheter.

Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0:16 kronor (-0:33).

För helåret 2019 uppgick kassaflödet till -4,1 miljoner kronor (2,1) och likvida medel vid periodens utgång var 0,7 miljoner kronor (4,8).          
        

Read more about PEN Concept Group AB