Published: 2/8/2019 9:11:31 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SealWacs AB: Sealwacs ordförande ej orolig att kassan inte räcker efter försenad utvärdering, finns risk att bolag ej når alla material

Sensortillverkaren Sealwacs aktie har backat 42,5 procent på Spotlight Stock Market efter att bolaget meddelat att sensorn de utvecklar är i behov av fortsatt utprovning hos användarna. Bolagets styrelseordförande Claes Holmberg kan inte ge besked om hur lång tid detta kan ta men är samtidigt inte orolig för att kassan inte ska räcka under tiden.

- Så här långt vill vi bara signalera att vi blir ytterligare försenade. Vår bedömning är att vi kan göra den återstående anpassningen till betydligt lägre kostnader, så vi är inte oroliga att kassan inte räcker, kommenterar han för Finwire.

Sealwacs utvecklar en sensor och larmsystem till tillverkare av plastpåsar på rulle. Ett problem som visat sig svårt att lösa är det frekventa bytet av material och inställningar i produktionslinjen. En förutsättning för att tillverkarna ska ha nytta av Sealwacs sensor är att de håller sig till relativt likartade produktionsförutsättningar i de linjer man använder sensorn.

Claes Holmberg signalerar att det finns en risk för att bolaget inte klarar att nå alla material och att bolaget fortfarande måste lyckas bevisa nyttan för kunderna - något det ännu inte lyckats göra.

I samband med förseningen meddelade bolaget att de i nuläget måste fokusera på marknaden för relativt rena plaster som beskrivs som mindre än totalmarknaden.

Vad innebär det för bolaget initialt och på lång sikt?

- Den primära marknaden är mindre och innebörden av det är att vi på längre sikt måste lyckas vidareutveckla sensorn, så att vi kan nå hela marknaden, säger Claes Holmberg.

Read more about SealWacs AB