Published: 2/26/2019 8:41:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SealWacs AB: Sealwacs rapporterar som väntat små förändringar av resultatet

Sensortillverkaren Sealwacs redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat.

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,5).
Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,12).

Sealwacs föreslår 0 kronor i utdelning (0).

"Det fortsatta arbetet kommer att gå vidare med lägre likviditetsförbrukning och främst fokusera mot att identifiera de produktionsförändringar som är möjliga att uppnå hos tillverkarna, i syfte att på ett verkligt sätt kunna demonstrera nyttan med en sensor som kontrollerar svetskvaliteten i realtid", skriver vd Sören Sandström i rapporten.

Styrelsen konstaterar att det fortfarande återstår en del insatser innan bolaget har bevisat nyttan och därigenom lyckas förmå tillverkaren att lägga om sina produktionsrutiner, skriver han vidare.

"På utvecklingssidan finjusteras systemet nu för relativt rena plastmaterial. I övrigt återstår inte så mycket mer att göra förrän metoden uppnått en god acceptans hos tillverkarna", uppger Sandström.Sealwacs, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,7 -0,5
Resultat före skatt -0,7 -0,5
Nettoresultat -0,7 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,12
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Read more about SealWacs AB