Published: 5/4/2020 12:18:31 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Spago Nanomedical AB: BOLAGSINTRO PÅ 3 MIN

https://youtu.be/Ol4gQg4hUBU
image

STOCKHOLM (Insight Direkt) Spago Nanomedical som utvecklar nanomedicinska produkter för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar, presenteras i en kort, 3 min, video.

Insight Direkt arbetar med att bredda kunskapen och öka genomlysningen av noterade bolag. Materialet är finansierat av bolaget men innehållet är skapat och sammansatt av Insight Direkt som är en fristående verksamhet inom Nyhetsbyrån Direkt. Produktionen är i sin helhet frikopplad från Nyhetsbyrån Direkts övriga redaktion.


Read more about Spago Nanomedical AB